Chuỗi nông nghiệp

  • Agricultural Chains, Type S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    Chuỗi nông nghiệp, Loại S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627, CA39, 216BF1

    Các dây chuyền nông nghiệp bằng thép loại “S” có một mặt bên bị lãng phí và thường được nhìn thấy trên các máy khoan hạt giống, thiết bị thu hoạch và thang máy. Chúng tôi không chỉ mang nó trong một dây chuyền tiêu chuẩn mà còn được mạ kẽm để chịu được một số điều kiện thời tiết mà máy nông nghiệp để lại. Việc thay thế dây xích có thể tháo rời đúc bằng một trong những dây chuyền dòng 'S ”cũng trở nên phổ biến.