Khớp nối cứng (RM)

  • RIGID (RM) Couplings, Type H/F from RM12, RM16, RM25, RM30,RM35, RM40,RM45, RM50

    Khớp nối RIGID (RM), Loại H / F từ RM12, RM16, RM25, RM30, RM35, RM40, RM45, RM50

    Khớp nối cứng cáp (Khớp nối RM) với ống lót có lỗ Hình côn cung cấp cho người dùng khả năng sửa chữa nhanh chóng và dễ dàng các trục kết nối cứng với sự phù hợp của nhiều lựa chọn kích thước trục của ống lót lỗ khoan hình côn. Mặt bích đực có thể được lắp đặt ống lót từ mặt Hub (H) hoặc từ mặt bích (F). Cái cái luôn có ống lót F phù hợp với hai kiểu lắp ráp khớp nối có thể có là HF và FF. Khi sử dụng trên trục ngang, hãy chọn cách lắp ráp thuận tiện nhất.