Bolt-on-hubs

  • Bolt-On-Hubs, Type SM, BF per GG22 Cast Iron

    Bolt-On-Hubs, Loại SM, BF trên Gang GG22

    Hub bu lông được thiết kế để sử dụng ống lót côn, bao gồm loại BF và SM.
    Chúng cung cấp một giải pháp thuận tiện để đảm bảo các cánh quạt, cánh quạt, máy khuấy và các thiết bị khác phải được gắn chặt vào trục.