Xích băng tải (Sê-ri M)

  • SS M Series Conveyor Chains,and with Attachments

    Chuỗi băng tải sê-ri SS M và có tệp đính kèm

    Dòng M đã trở thành tiêu chuẩn Châu Âu được sử dụng phổ biến nhất. Chuỗi ISO này có sẵn từ SSM20 đến SSM450. Do đó, loạt sản phẩm này sẽ đáp ứng cho hầu hết các yêu cầu xử lý cơ khí gặp phải. Loại xích này, mặc dù có thể so sánh với DIN 8165, nhưng không thể thay thế cho các tiêu chuẩn xích con lăn chính xác khác. Có sẵn với các con lăn tiêu chuẩn, lớn hoặc có mặt bích, nó cũng thường được sử dụng ở dạng ống lót, đặc biệt là trong vận chuyển gỗ. Vật liệu thép cacbon có sẵn.