Khớp nối Surflex

  • Surflex Couplings with EPDM/HYTREL Sleeve

    Khớp nối Surflex với bao EPDM / HYTREL

    Thiết kế đơn giản của khớp nối Surflex Endurance đảm bảo dễ lắp ráp và hiệu suất đáng tin cậy. Không cần công cụ đặc biệt để cài đặt hoặc gỡ bỏ. Các khớp nối Surflex Endurance có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.