Weld-on-hubs

  • Weld-On-Hubs, Type W, WH,WM per C20 Material

    Weld-On-Hubs, Loại W, WH, WM trên mỗi vật liệu C20

    Các lỗ hàn trên lỗ côn được làm bằng thép, được khoan, mài và mài côn để nhận được các Ống lót hình côn tiêu chuẩn. Mặt bích mở rộng cung cấp một phương tiện thuận tiện để hàn các trục quay vào cánh quạt, ròng rọc thép, đĩa xích, cánh quạt, máy khuấy và nhiều thiết bị khác phải được gắn chặt trục.