Chuỗi băng tải (dòng RF)

  • SS RF Type Conveyor Chains, and with Attachements

    Chuỗi băng tải loại SS RF và với các tệp đính kèm

    Dây chuyền băng tải loại SS RF Sản phẩm có các đặc tính chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao và thấp, làm sạch, v.v. Nó có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp như vận chuyển ngang, vận chuyển nghiêng, vận chuyển dọc, v.v. Nó phù hợp cho các dây chuyền sản xuất tự động của máy móc thực phẩm, máy móc đóng gói, v.v.