Khớp nối Oldham

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Khớp nối Oldham, Thân AL, PA66 đàn hồi

    Khớp nối Oldham là loại khớp nối trục mềm ba mảnh dùng để kết nối trục dẫn động và trục dẫn động trong cụm truyền lực cơ khí. Khớp nối trục linh hoạt được sử dụng để chống lại sự sai lệch không thể tránh khỏi xảy ra giữa các trục được kết nối và trong một số trường hợp, để hấp thụ sốc. Chất liệu: Uubs bằng nhôm, thân đàn hồi bằng PA66.